Reitsportverein
Reitsportverein: 48.230262, 15.179559